Raw transaction

Litecoin raw transaction 87e5f828ff0edd1462a5dae6fe5f5fda503d1e3c3a2462f9cdcc3d96cd787b82

01000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffff0403dc5813ffffffff0200f9029500000000160014e78e6e0e8698349910f1eec8f06249ef0fb8ebcd0000000000000000266a24aa21a9ede2f61c3f71d1defd3fa999dfa36953755c690689799962b48bebd836974e8cf900000000